Процесът на пречистване чрез TCR (Toxic Contaminant Removal) мембрана е естествен физичен процес на филтриране на вода. Пречистването на водата се извършва, като непречистената вода преминава през специални полупропускливи мембрани, които отстраняват всички токсични вещества, органични вещества, вируси и бактерии. Чистата вода, получена по този начин, е постоянно на разположение, докато отделените замърсявания се изхвърлят в канализацията без по-нататъшно третиране.

    При обработка с TCR мембрана, водата, която се подлага на третиране, преминава през полупропусклива мембрана, която чрез своите микроскопични пори пропуска  само молекули на водата, както и елементи като: калций, калий, магнезий и натрий. Всички други по-големи молекули на веществата като пестициди, тежки метали, нитрати и др. се изхвърлят от мембраната в канализацията. Основното в системата на TCR е мембраната, чието качество е от голямо значение. За да се удължи живота на  мембраната,  преди да стигне до нея, водата минава през различни филтри. Така се извършва първо филтрация на грубите частици.  TCR е най-сигурния метод за пречистване на питейна вода - пречистването става на ниво молекули и всички вредни вещества се отстраняват.

   TCR  e най-ефективният метод за получаване на чиста вода за пиене. Този метод е основан на преминаването на водните частици през полупропусклива мембрана от разтвор с голяма концентрация (замърсена вода ) в разтвор с по-ниска концентрация (чиста вода).


 

                  


Затвори
Заявка за безплатно тестване
Заявката Ви е изпратена!
Скоро, ще се свържем с Вас.